پروفسور «بونو» مسیحی فرانسوی، حدود ۳ دهه قبل حین مطالعه ادیان شرقی، ابتدا با فیلسوفان مسلمان و بعد با دین اسلام آشنا می شود. پروفسور دانشگاه «سوربن» که حالا نام «یحیی علوی» را برای خود انتخاب کرده است از چگونگی آشنایی اش با اسلام می گوید.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم