آقای گادفری از شهادتین خود بگویید ؟

در یکی از روستاهای آفریقای جنوبی به نام مخوجانه نزدیک شهرکی که در آن زندگی می کردیم , این اتفاق افتاد . در مسجد نبود بلکه در خانه شخصی به نام  گابریل نزدیک خانه دوستم آقای مبارک ,  شهادتین را گفتم. مبارک گفت اگر شهادتین را بگویی روحی و جسمی پاک خواهی شد و همه گناهانت بخشیده می شود . او گفت اگر یک فنجان شیر بخوری , شیری در کار نیست اما اثرش باقی است درست مثل شما که بعد از شهادتین  باید آن فنجان را تمییز کنید و برای این کار آموزه هایی مثل غسل , وضو و نماز نیاز است .

 بعد از مسلمان شدند اسمتان را تغییر دادید ؟

 بله , نام خودم را عبدالرفیع علی گذاشتم .

چشمهایتان را ببندید و آن لحظه را تصور کنید .

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله و أشهد أنّ علیا امیر المؤمنین حجه الله

آقای عبدالرفیع علی بعد از آنکه چشمانتان باز شد چه جیزی دیدید؟

اینکه انسان بودن چیست و توجه به خدایی که شما را خلق کرده و همچنین احترام به حقوق مردم

اینجا چه کار می کنید ؟

به قم آمده ام تا بیشتر درمورد اسلام مطالعه  کنم و بتوانم به مسلمانان خدمتی بکنم .

آقای عبد الرفیع علی چرا ایران را انتخاب کردید؟

با اینکه جامعه المصطفی در آفریقا جنوبی دارای شعبه است اما اینجا حال و هوایی دیگر دارد که مهمتر از همه , حرم مطهر حضرت معصومه (س) است . از طرفی بیشتر عالمان دینی در قم زندگی می کنند و همچنین دانش در اینجا خیلی در دسترس تر است و آنهم به خاطر انقلاب است. به خاطر همین امام خمینی را خیلی دوست دارم .

امام خمینی (ره) را چه مقدار می شناسید ؟

در مجتمع امام خمینی (ره ) در مورد روش سیاسی و ایدئولوژی ایشان مطالعه داشتم . بیشتر نکته ای که دوست دارم تهذیب نفس ایشان است . دو کتاب آداب الصلاه و جهاد اکبر را هنوز هم دارم .

 شما معادن الماس دارید اما در فقر زندگی می کنید . آیا کشور شما به خط امام خمینی ( ره) برای رهایی از استعمار نیاز ندارد؟

دوست داریم مستقل از دولت های زور گو  باشم اما به همین راحتی نیست . من می توانم به این جنبش کمک کنم  . اخیرا رئیس جمهور آفریقای جنوبی با رهبر انقلاب دیداری داشتند . این یعنی دولتمردان هم در مورد این موضوع صحبت می کنند.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم