خانم لیزا قبل از آنکه با اسلام ناب آشنا شوید چه دینی داشتید؟

ما دین خواصی نداریم . قبلا در تایلند هیچ ارتباطی با ایران نداشتیم . من در دبیرستان دروس حوزوی می خواندم آنجا استادی بود به نام شیخ انصار که فامیل هم بودیم . از اخلاق , رفتار و درس دادن ایشان معنونیت می بارید . به همین خاطر علاقه خاصی به ایشان پیدا کردم . از آنجایی که ایشان در ایران تحصیل کرده بودند. من نیز با ایران  آشنا شدم . آن زمان عقائد و تاریخ درس می دادند . 


نداشتن دین  مثل کسی است که جایی را نمی بیند . به محض اسلام آوردن چه چیزی به چشم شما زیبا آمد ؟

نمی فهمیدیم حجاب یعنی چه؟فکر می کردم فقط یک پارچه است  اما وقتی که مسلمان شدم فهمیدم حجاب یعنی چه . ما دلمان را باید با تقوا محافظت کنیم . حجاب فقط این پوشش ظاهری نیست بلکه از ما محافظت می کند  . در تایلند , زن ها یک روز روسری می پوشند و یک روز نه ! یعنی دلبخواهی است و توجهی به آن نمی شود اگر مادر بپوشد آنها هم می پوشند.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
  • همسایه آقا

    بعضی ها با رفتارشان به اسلام دعوت می کنند و بعض دیگه بارفتارشون انسان را اسلام زده می کنند

 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم