مسیحیت کاستاریکا نگاهش به اسلام چگونه است؟

 فکر می کنند که اسلام یک دین تروریستی است و همه ما با دینامیت و بمب به خیابان می رویم و فکر می کنند با شمشیر همه دشمنانمان را می کشیم . فکر می کنند فقط مسیحت یک دین عشقی است , عشق به خدا که فرزندش عیسی را به دنیا آورد . اما نمی دانند در اسلام نیز عشق هست . چند تا حکایت از پیامبر (ص) اسلام وجود دارد مثل آن داستانی که  حسنیین (ع) بر پشت پیامبر (ص) بودند در حالی که حضرت مشغول نماز بودند . یا اینکه اسلام یک دین عرفانی است و ما مستقیم با خدا صحبت می کنیم و نماز می خوانیم آنهم با عشق . مثل دریا پر از آبی که  درون خودش ماهی دارد و اگر آب نباشد ماهی خواهد مرد  . خدا مثل دریا است و اگر او نباشد هیچ چیز دیگر نیست !

همیشه ساعت 12 در بانک غذا می خوردند . یکی پیتزا یکی کباب . بعد به من گفتند چرا نمی خوری ؟ من چیزی نمی گفتم بعد ها که فهمیدند من مسلمان شدم گفتند تو دیوانه شدی اسلام مثل هندو و بودا است . من آن سال نماز هم خواندم همه می گفتند این دیوانه شده که چنین حرکاتی از خودش در می آورد.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم