زهرا گیوم گزارشگر مقیم فرانسه سیمای فرانسوی شبکه سحر، تحلیل های ارائه شده از این شبکه را نسبت به دیدگاه های رسانه های غربی، جذاب، شجاعانه، متمایز و ممتاز  توصیف کرد.
این  مجری سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر با بیان اینکه سال هاست ایران را می شناسم و علاوه بر همکاری با این شبکه، برنامه های آن را نیز به طور مستمر دنبال می کنم، گفت: با اینکه بخش فرانسوی شبکه سحر، به دلیل محدودیت زمان پخش و 24 ساعته نبودن آن، جای کار فراوان دارد ، ولی اخبار و اطلاعات خوبی راجع به تحلیل های مربوط به ایران، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و کشورهای مسلمان و آفریقایی و فرانسوی به من داده است.
وی درباره شبکه سحر ابراز کرد: اخبار و اطلاعاتی که از شبکه سحر پخش می شوند،  به مخاطبان اجازه می دهد که بهتر جغرافیا و سیاست بین الملل را بشناسند زیرا  تحلیل هایی ریشه ای از مسائل مختلف دارد دارد که رسانه های کلاسیک شجاعت یا عادت  بیان آنها را ندارند، به عنوان مثال برنامه " رو در رو"ی سیمای فرانسوی سحر  هم از لحاظ محتوا و کیفیت و انتخاب میهمانان بسیار جذاب است و هم مباحث و تحلیل هایی بسیار خوب ارائه می نماید که در دیگر رسانه ها نمونه آنها یافت نمی شود.
گیوم رویکرد اصلی سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر را القای احساس آرامش و اعتماد به کسانی دانست که به دنبال عدالت و واقعیت و معنویت هستند و اضافه کرد: باید سیمای فرانسوی با تمام جوامع در ارتباط و تعامل باشد حتی آنهایی که اعتقادشان با این شبکه یکسان نیست.
  وی خاطر نشان کرد: در صورت تعاملات گسترده تر و هویت یابی ویژه تر(با 24 ساعته شدن پخش این بخش از شبکه سحر) تماشاگران آن نیز در هر جای جهان درخواهند یافت که شبکه سحر یک شبکه باز است و تمامی نظرات و تحلیل های مربوط به شبکه باید شنیده شود، زیراا صبر و عدالت موتور روشنفکری این شبکه است که می خواهد برای همیشه در سرخط برنامه هایش، شور و شوق بیان اصول اسلام  که پیامبر گرامی به وسیله قرآن معرفی اش کرده و عاشقان اصیل می توانند در این منبع اصیل پیدایش کنند، حفظ کند.
  زهرا(کریستین) گیوم گزارشگر برنامه های سیمای فرانسوی شبکه سحر، سال ها است با این بخش از شبکه جهانی سحر، همکاری مستمر دارد.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم