pic

  دوست داریم مستقل از دولت های زورگو باشم اما به همین راحتی نیست .

  آقای گادفری از شهادتین خود بگویید ؟ در یکی از روستاهای آفریقای جنوبی به نام مخوجانه نزدیک شهرکی که در آن زندگی می کردیم , این اتفاق افتاد . در مسجد نبود بلکه در خانه شخصی به نام  گابریل نزدیک خانه دوستم آقای مبارک , ...

pic

  یکی از مسلمانان مغازه دار به نام مبارک من را در ماه رمضان با اسلام آشنا کرد.

  آقای گادفری , از مذاهب اسلامی شهرتان چیزی نگفتید , پس چگونه با اسلام آشنا شدید ؟ اسلام در آفریقای جنوبی و بخصوص در زادگاه من معروف نیست . مسلمانان کمی هستند از کشورهایی مثل بنگلادش و پاکستان که مغازه دارند و زیاد از اسلام ...

pic

  دیگر از زندگی بدون گناه که در مسیحت صحبت می شد خسته شده بودم .

  خودتان را معرفی کنید  ؟ من گادفری , 25 ساله هستم از آفریقا جنوبی , شهر کرومن از شهرتان برای ما بگوید. کرومن آب هوای خوبی دارد ومثل بیشتر جاها دارای چهار فصل است . بیشتر مسیحی اند از کلیساهای لندن و کمی هم مسلمان . اجداد پدری ...

pic

  the hadiths in Sahih Muslim about choosing Imam Ali (as) as his rightful successor assisted me in making my decision

  My name is Yasar Ebrahim. I was born on the 17th of April 1985 in London, England. I spent the first 16 years of my life in South Africa. While in South Africa, because of lack of choice, I attended a ...

1